Personvernerklæring

Når du registrerer et serviceoppdrag hos oss, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, m.m.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

PC Hjelp AS er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bestilling av serviceoppdrag. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Opplysninger du selv oppgir

Ved bestilling av serviceoppdrag lagres følgende informasjon:
(Navn og telefonnummer, evt. e-post, adresse, postnummer og by.)

Opplysninger vi henter fra offentlige registre

Ved manglende informasjon ved bestilling av serviceoppdrag, kan informasjon som ovennevnt hentes fra offentlige registre basert på hva som er registrert på ditt telefonnummer, hvis dette skulle være nødvendig.

Hvor lagres informasjonen?

Informasjonen lagres i våre databaser.

Hva brukes informasjonen til?

Den innsamlede informasjonen brukes til følgende:

  • Ordre og service historikk. Ditt navn, telefonnummer og evt. epost og adresse er nødvendig for lagring av historikk om tidligere serviceoppdrag og knytting mot deg som kunde.
  • Invitasjoner og tilbud om gratistjenester. Vi lagrer ditt telefonnummer for utsending av kampanjetilbud og invitasjoner til spesielle tjenester. Vi sender aldri ut reklame til ditt nummer, alle tilbud vil alltid være gratistjenester.

Deles informasjonen med andre?

Nei, informasjon samlet inn ved bestilling av serviceoppdrag vil aldri bli delt med tredjeparter, og brukes kun til ovennevnte tjenester.

Sletting av personopplysninger

Din informasjon vil bli lagret så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss. Du kan en hver tid be om å avslutte ditt kundeforhold til oss, og din data vil da bli slettet sammen med dette. Hvis dette skulle være ønskelig, ta kontakt med oss på 69 29 40 40. Ved sletting av ditt kundeforhold har vi ikke mulighet til å hente din service historikk ved senere anledninger.

Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 16 år. Hvis barn under 16 år registrerer et serviceoppdrag hos oss, vil vi be om en foresattes bekreftelse, og oppdraget vil bli registrert på den foresatte.